En framtid i samförstånd? Erfarenheter av och förväntningar om samförstånd i svenskt 1900-tal

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Avhandlingens syfte är att utforska hur begreppet samförstånd under 1900-talet har formulerats och temporaliserats – placerats i historien, nuet och framtiden – i en större svensk offentlighet för att därigenom försöka tolka varför samförståndsandan har kommit att inta en så långlivad och närvarande ställning i det moderna Sveriges historia och kulturella självbild.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/09/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia