Professionella villkor och värderingar

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

År 1996 genomfördes en omfattande jämförande undersökning med 15 svenska yrken - den så kallade Göteborgsstudien. Detta projekt följer upp Göteborgsstudien med en ny undersökning till 8500 personer och syftar till att kartlägga och analysera förändringar i det klassiska professionella stratumet samt att bredda området genom att inkludera yrken som söker yrkesstatus, som förskollärare, designers, polis m.fl. Projektet omfattar 18 äldre och nyare yrken, deras villkor på arbetsmarknaden, deras identiteter och syn på frågor. Studien kommer att bidra till internationell forskning genom att presentera empiriska bevis för att belysa och förklara frågor som har lockat mycket uppmärksamhet som:

1. Betydelsen av professionalism som ett gemensamt värdesystem
2. Olika yrkens status och ställning inom organisationernas arbetsfördelning, t.ex. frågor om styrning vs autonomi; och
3. Distribution av professioner till privata, offentliga och akademiska sektorer, med respektive "institutionella logik", villkor och värderingar.

Finansiär: Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte)
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012012/12/31

Finansiering

  • Forte, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete