Samband mellan oralt intag av allergena/irriterande ämnen och känslighet vid hudkontakt med dessa

Projektinformation

Beskrivning

Eksem kan orsakas av både inre faktorer, som t ex en medfödd benägenhet att lättare få eksem, och yttre faktorer som t ex kontakt med ämnen som orsakar allergi eller irritation. Vid exponering för irriterande ämnen eller ämnen man är allergisk för uppstår ett eksem på den plats på huden där man haft kontakt med ämnet. Sannolikheten för att ett eksem skall uppkomma är beroende av dosen - ju högre dos desto allvarligare eksemreaktion. Denna typ av kontakteksem är vanliga. Det är mer ovanligt, men förekommer, att individer får en uppblossning av eksem på kroppen efter att de ätit något som de är kontaktallergiska emot. Ofta blossar eksemen upp på de ställen på huden där man tidigare haft ett eksem som orsakats av hudkontakt med ämnet i fråga. Även denna typ av eksemreaktion är dosberoende och ju mer allergen man får i sig oralt desto
intensivare uppblossning. Syftet med detta doktorandprojekt är att studera om halten av allergen eller irritationsämnen i blodet har någon betydelse för hudens reaktion vid hudkontakt med ämnet. Om ett samband kan påvisas innebär det en
förändring av gängse behandling och förebyggande arbete mot kontakteksem då inte bara hudexponeringen utan även ämnens halt i blod måste tas i beaktande.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2014/01/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin
  • Dermatologi och venereologi

Nyckelord

  • kontakteksem
  • irritationseksem
  • allergiskt kontakteksem
  • kontaktallergi