Konstens och kulturens kris. Konstmusik och teknokrati i svensk efterkrigstid

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Studien syftar till att analysera föreställningar om två sammanlänkande kriser som framträder i svensk efterkrigstid, där teknik, teknologi och teknokrati utgör centrala teman. Konstens och kulturens kris kan ses som en följd av en moderniseringsprocess, och hänger ihop med vad som karakteriseras som ”teknologisk rationalitet”.

Studien syftar till att analysera föreställningar om två sammanlänkande kriser som framträder i svensk efterkrigstid, där teknik, teknologi och teknokrati utgör centrala teman. Konstens och kulturens kris kan ses som en följd av en moderniseringsprocess, och hänger ihop med vad som karakteriseras som ”teknologisk rationalitet”, dvs. med en rationalitet som utgör en negativ inverkan på såväl den enskilda individens autonomi som kulturen som helhet. Häri framträder idén om att det är den ”sanna” konsten som bäst äger förmågan att kritisera de negativa aspekterna av rationaliteten och därmed möjliggöra för individens självbestämmande. Samtidigt kan kulturens kris ses som just misslyckandet av konsten att verka ”negativt” samhällskritisk. Det teoretiska ramverket utgår bl.a. från Adorno, Horkheimer och Marcuses idéer om teknologisk rationalitet, medan det empiriska materialet tar sin utgångspunkt i de tre musik-verken Aniara (opera), Altisonans (elektroniskt stycke) och Sagan om den stora datamaskinen (ofullbordad opera) av tonsättaren Karl-Birger Blomdahl.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2009/01/012010/12/31