Dag Hammarskjöldleden - bruket och effekterna av en pilgrimsled längs Kungsleden

  • Davidsson-Bremborg, Anna (PI)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Vad händer när en välkänd vandringsled som Kungsleden också blir en pilgrimsled med meditationsplatser och andliga citat av Dag Hammarskjöld? Uppfattas meditationsplatserna som ett mervärde, är de störande eller är vandrarna likgiltiga inför dem? Är det faktum att Kungsleden blivit en pilgrimsled ett tecken på religionens återkomst i Sverige?

2004 invigdes Dag Hammarskjöldleden, en pilgrimsled mellan Abisko och Nikkaluokta. Längs Kungsleden finns nu sju meditationsplatser med stenar med olika citat från Dag Hammarskjölds andliga dagbok Vägmärken.

Längs Kungsleden går många fjällvandrare, varav säkert bara en liten del i förväg vet om att detta även är en pilgrimsled. Hur uppfattar dessa vandrare att leden har fått en religiös dimension lagd till sig? Stannar de vid meditationsplatserna eller bryr de sig inte om dem? Har pilgrimsleden medfört ett mervärde till leden eller skapat konflikter? Och kan man se införandet av en pilgrimsled längs den så kända Kungsleden som ett tecken på religionens återkomst? Var detta kanske möjligt bara för att det är citat från Dag Hammarskjöld och inte någon annan religiös skrift?

Tidigare studier har handlat om pilgrimsgrupper som gått längs leden. Detta projekt fokuserar däremot på enskilda vandrare.

Sommaren 2010 kommer fältstudier att genomföras längs leden. Vandrare och stugvärdar kommer att intervjuas.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2010/01/012011/12/31