Det dystopiska trilemmat. Totalitarism som idé, stat och struktur i efterkrigstidens svenska kulturdebatt

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

1900-talets ideologiska drama mellan fascism, socialism och liberalism kan tolkas på olika sätt. Alla tre har utgjort statsbärande ideologier, och företrädare för de tre tycks skylla varandra för skilda övergrepp. Med begreppet totalitarism som prisma kan detta meningsammanhang och dess förändring i svensk kulturdebatt studeras. Vilka historiska erfarenheter har skapat meningsbärande dystopier?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2008/09/012012/12/31