Utrikeshandelns effekter på koldioxidutsläppen

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet syftar till att utveckla en metod för att redovisa länders klimatpåverkande utsläpp som, i högre grad än de som hittills dominerat i klimatdebatten, tar hänsyn till effekter av utrikeshandel, såväl import som export. En sådan metod bör fördela ansvaret för utsläpp i förhållande till vad människor kan påverka, vilket inbegriper såväl konsumtionens nivå och sammansättning som det egna landets energisystem och produktionsteknologier. I projektet, som är ett samarbete mellan forskare i Lund och i Sydney, Australien, vidareutvecklas det NEGA-emissionsmått som lanserats av Astrid Kander (2012). Med hjälp av en omfattande databas över CO2-flöden i global handel som finns vid universitetet i Sydney görs beräkningar av såväl konsumtionsbaserade utsläpp som NEGA-emissioner från 1990 och framåt. Vidare undersöks vilken betydelse en sådan förändrad redovisningsmetod skulle kunna få för internationella klimatförhandlingar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/11/012015/10/31

Samarbetspartner

 • Lunds universitet (huvudsaklig)
 • Norwegian University of Science and Technology
 • University of Sydney
 • Stockholms universitet

Finansiering

 • Energimyndigheten

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 13 – Bekämpa klimatförändringarna

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Statsvetenskap
 • Ekonomi och näringsliv

Fria nyckelord

 • Energi
 • klimatpåverkan
 • internationell handel
 • konsumtionsbaserad redovisning
 • produktionsbaserad redovisning