Experterna, politikerna och lantbruket: Hushållskommittén och etablerandet av lantbruksforskningen som kunskapssystem 1793-1813

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet med detta projekt är att studera en viktig och i stort sett outforskad del av den svenska expertisens historia ur ett sådant perspektiv, den s.k. Hushållskommittén som arbetade från 1793. Kommittén måste ses som en av de mer ambitiösa utredningarna i svensk förvaltningshistoria och hade som uppgift att organisera lantbruket.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2011/01/012014/12/31

Finansiering

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)