Framtidens Fiskehamn

Projekt: Forskning

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/12/012026/11/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Marint centrum Simrishamn
  • Kristianstad University
  • Skillinge Fisk - IMPEX AB

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • SDG 14 – Hav och marina resurser

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier