Rädslans geografi: turistdestination i skuggan av föreställningar om terrordåd

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning


Populärvetenskaplig beskrivning

Detta forskningsprojekt handlar om rädslor för terrordåd i föreställningar hos svenska och internationella besökare, i nyhetsmedia och sociala medier samt hur dessa rädslor kan hanteras och bemötas. Projektet undersöker rädsla för terrordåd i föreställningar bland besökare, media narrativ och hur bland destinationens företrädare. Syftet med projektet är att undersöka vilka konsekvenser som rädsla för terrorattacker bland turismdestinationens intressenter medför samt hur rädslan bemöts i den urbana
turistdestinationens marknadskommunikation och fysiska insatser i stadsmiljön. Studien adresserar följande forskningsfrågor:
1. Hur hanterar och bemöter den urbana destinationens olika intressenter? Hur uppfattar svenska och internationella besökare säkerhet i svenska stadskärnor som turistdestinationer?
(a) Vad är den allmänna föreställningen om terror och säkerhetsrisk på turistdestinationer? Hur inverkar
föreställningar om terrorism på val av turistdestination?
(b) Vad betyder rädslans geografi för besökares rörelsemönster och beteende på destinationer?
2. Hur skapas rädslor i föreställningar om terrordåd narrativt i nyhetsmedia och sociala medier? Vilka
strategier kan användas för att motverka dessa?
(främst stadsplanerare,
kommunikatörer och näringsidkare) rädslan för terror i kommunikativa, fysiska och symboliska insatser?

Frågeställningarna besvaras dels genom en enkätstudie av uppfattningar hos svenska och internationella turister och dels en fördjupande kvalitativ studie om hur media är med och skapar föreställningar om terror, samt hur tio svenska framträdande turiststäder hanterar och bemöter dessa föreställningar. Målet
med projektet är att generera ny kunskap som kan bidra till att öka den upplevda tryggheten på turistdestinationer och på så vis skapa socialt hållbara destinationer.
Kort titelRädslans geografi
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/01/012020/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Fria nyckelord

  • Platsvarumärkning
  • medialisering
  • säkerhet
  • terrorism
  • rädsla
  • Stadsplanering