Det goda seminariet. Ett projekt inom ramen för kvalitetsmedel (EQ11) 2013

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Seminarieverksamheten är den viktigaste undervisningsformen inom utbildning på forskarnivå. Genom att kontinuerligt presentera och få synpunkter på sin forskning vid seminarierna tränas de forskarstuderande i att skriva texter med hög vetenskaplig kvalitet. Projektet Det goda seminariet syftar till att identifiera, diskutera och uppmuntra god seminariekultur vid LU.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012015/12/31