Det goda seminariet. Ett projekt inom ramen för kvalitetsmedel (EQ11) 2013

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Seminarieverksamheten är den viktigaste undervisningsformen inom utbildning på forskarnivå. Genom att kontinuerligt presentera och få synpunkter på sin forskning vid seminarierna tränas de forskarstuderande i att skriva texter med hög vetenskaplig kvalitet. Projektet Det goda seminariet syftar till att identifiera, diskutera och uppmuntra god seminariekultur vid LU.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012015/12/31