Kunskapskulturers historia (finansierat av Crafoordska stiftelsen)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Det allmänna syftet med detta program är att utveckla kunskapshistoria som vetenskapligt fält. Genom att placera kunskapen i centrum för den historiska analysen lägger vi grunden till ett koherent program med ambition att utforska kunskapskulturer, både teoretiskt och empiriskt. Vårt mål är att stärka den vetenskapliga och samhälleliga förmågan att reflektera över kunskapen som företeelse och därigenom sätta vår tids kunskapsmättade diskurser i en vidare historisk belysning.

Inom ramen för programmet arbetar en postdoktor, David Larsson Heidenblad, med att undersöka efterkrigstidens miljödebatt, i synnerhet framväxten av ett slags ekologisk kunskapskultur från slutet av 1960-talet. Cirkulationen av kunskap mellan de politiska och vetenskapliga sfärerna står i centrum för analysen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/08/172017/08/17

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Historia och arkeologi
  • Historia

Fria nyckelord

  • kunskapshistoria, history of knowledge, kunskapskultur, cultures of knowledge, Wissensgeschichte, circulation of knowledge, kunskapscirkulation