Caecilius Iucundus hus, V 1,22-27, i Pompeji

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta mycket kända hus i Pompeji tillhörde affärsmannen Caecilius Iucundus vars affärsarkiv, 153 vaxtavlor, hittades vid utgrävningarna 1875. Detta var ursprungligen två hus som slagits ihop till ett stort dubbelatriumhus. Några av husets väggmålningar var av mycket hög kvalitet. Tillsammans med Prof. Arja Karivieri SU, ansvarar jag för dokumentation och analys av husets stående strukturer.

Detta dubbelatriumhus grävdes ut 1875. Det är ett av de mest kända husen i Pompeji eftersom vi känner till ägaren, Caecilius Iucundus, genom det affärsarkiv i form av vaxtavlor som hittades vid utgrävningarna. Tidens tand har satt sina tydliga spår i huset sedan utgrävningarna och många av de väggmålningar som rapporterades i utgrävningsrapporterna kan inte längre ses. Dessutom skadades delar av huset svårt av jordbävningen 1980 då bla taket i ett av de bakre rummen föll ner. Huset var ursprungligen två hus som slogs ihop till ett stort dubbelatriumhus. Medan det södra huset fick representativ karaktär med mottagningsrum, matsalar och peristylträdgård fick det norra huset inrymma ekonomiavdelning såsom kök, toalett och stall mm. I husägarens mottagningsrum, tablinum, fanns några av de finaste väggmålningarna i sin stil. De flesta av dessa finns nu att se på Museet i Neapel. Utmed gatan Via del Vesuvio låg verkstadslokaler som alla från början hade förbindelse med huset. I perioden innan vulkanutbrottet 79 tycks de flesta av dessa ha skilts av. Projektet är ett delprojekt inom det Svenska Pompejiprojektet. Syftet med projektet har varit att skapa en heltäckande dokumentation och samt att utifrån denna göra en analys av hur Caecilius Iucundus hus har fungerat och vilka förändringar och ombyggnader det genomgått. Detta har gjorts genom beskrivning av strukturerna, fotografier, punktgrävningar mm.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2001/01/012014/12/31