Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Den humana stamcellen: Hälsa, hopp, bioekonomi. Karakteristiskt för dagens biomedicinska utveckling är: 1.Strävan efter att skapa hälsa, 2.Patienters förväntningar, 3. Ekonomiska drivkrafter. Det tvärvetenskapliga projektet fokuserar på hur 1 -3 samverkar på ett komplext sätt och hur det påverkar individen och samhället. Ett belysande exempel är forskningen om embryonala stamceller (HES).
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/01/012014/12/31