De de ouppfostringsbara flickor: Ungdomspsykiatri och uppfostringshem i 1900talets Danmark

  • Frydendahl Larsen, Bolette (PI)

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

I projektet undersöker jag hur unga tjejer, som har uppfattats som avvikande och i behov av uppfostran har förståtts och behandlats under 1900talet. Undersökningens objekt definieras i ett fält mellan socialt arbete, kriminologi och psykiatri. Jag undersöker hur psykiatrin blev dominerande för att förstå och skapa gränser mellan ’avvikande’ ungdomar.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2012/09/012016/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Genusstudier
  • Historia

Nyckelord

  • Genushistoria
  • Psykiatrins historia
  • Sexualitetens historia
  • Ungdomsbrottslighet
  • Feministisk teori
  • 1900-talet
  • Socialt arbete