Det ovärdiga i att vara hungrig och det ovärdiga i att behöva ta emot mat: Hur skapar professionella värdighet i mötet med hjälpsökande?

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Allt fler människor är idag beroende av matunderstöd från församlingar och kommuner, bland annat på grund av höjda matkostnader. Efterfrågan på hjälp till det nödvändigaste bidrar till frågor om värdighet och dess innebörd. Att söka hjälp för så basala behov som mat kan vara en utmaning för människors värdighet, något som kan väcka både skam, sorg och upprördhet hos individen, bland professionella och i samhället i stort.

Syftet med projektet är att undersöka hur värdighet tolkas och tillämpas bland diakoner med erfarenhet av matunderstöd och socialsekreterare inom ekonomiskt bistånd. Genom att undersöka hur värdighet tolkas och tillämpas finns en förhoppning om att bidra till en fördjupad kunskap om komplexiteten i samband med värnande av värdighet.

Projektet har beviljats medel ur Kompetensfonden och pågår under år 2023.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2023/01/012024/12/31

Finansiering

  • Helsingborgs stad

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete