Indirekt besittningsskydd - en inskränkning i parternas avtalsfrihet

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Ämnet för avhandlingen omfattar det indirekta besittningsskyddet för lokalhyresgäster. Vid lokaluthyrning har en övergripande svårighet blivit att försöka hitta ett mellanting mellan hyresgästens affärsintresse och hyresvärdens ägarintresse. Jag avser att utreda den bedömningsmodell mellan fastighetsägare och hyresgäst, som lagreglerna givit upphov till, genom att från grunden ifrågasätta 1960-talets grundsatser som regelverket förnärvarande vilar på. Syftet är att sätta regelverket i relation till rådande lokalhyresmarknad och utreda dess ändamål och användbarhet.

In the commercial premises market exists difficulties finding legal compromises between the property owner’s property rights and the tenant’s business interests. The aim of my project is to look over the regulation regarding the indirect protected tenancy for tenants in the commercial premises market and analyze the current assessment model that is being applied on the relation between the property owner and the tenant. The purpose is to put the legal framework, mainly based on 1960’s principles, in relation to today’s commercial premises market and evaluate its aims and usability.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/03/01 → …