The interpretation of verbal moods in Spanish: A close replication of Kanwit and Geeslin (2014)

  • Gudmestad, Aarnes (Forskare)
  • Edmonds, Amanda (Forskare)
  • Henderson, Carlos (Forskare)
  • Lindqvist, Anna Christina (Forskare)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Detta projekt är ett svar på tidskriften Studies in Second Language Acquisition nyligen publicerade ”call for papers” gällande artiklar till ett specialnummer om replikatiosstudier. En replikation är i forskningssammanhang ett återskapande av en tidigare studies förutsättningar och genomförande, där åtminstone en variabel modifieras i den nya studien. Projektet kommer att replikera Kanwit and Geeslin (2014) variationsstudien om studerande av spanska som andraspråk (L2) men med andra (typologiskt olika) förstaspråk (L1). Projektet syftar till att testa hur studerande av spanska L2 med franska, svenska och turkiska som L1 uppfattar och drar slutsatser om olika påståenden som uttrycks med verbala indikativ- och konjunktivformer i spanska.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/09/012024/09/30

Samarbetspartner

  • Lunds universitet (huvudsaklig)
  • Göteborgs universitet (Medsökande)
  • Virginia Polytechnic Institute and State University (Projektpartner)
  • University of Côte d'Azur (Projektpartner)