Nyckeln till Uppåkra. Digitalisering av ett unikt arkeologiskt kulturarv.

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Syftet med projektet Nyckeln till Uppåkra är att skapa en integrerad databas som innehåller rumslig och kronologisk information, kopplad till en bilddatabas med 28 000 föremål från de arkeologiska undersökningarna för att möjliggöra forskning och publik förmedling.

Projektet avser att i en databas kvalitetssäkra arkeologiskt dokumentationsmaterial, samt med digital fototeknik dokumentera 28 000 metallföremål från undersökningarna från järnåldersbebyggelsen från ca 100 f. Kr till 1000 e. Kr i Uppåkra i Skåne. I projektet synkroniseras flera års arkeologiska undersökningar till ett sammanhängande digitalt system i Intrasis och GIS, vilket förbättrar möjligheterna till kronologiska och rumsliga studier, samt översätter informationen till ett förståeligt bildformat. Samtidigt fotograferas föremålen funna på platsen, förs in i en museidatabas samt kopplas till undersökningarnas kontexter med GIS, så att informationen blir tillgänglig via K-Samsök och Europeana. Med denna dubbla arbetsinsats, som genererar en databas för kontexter och ting i tid och rum, öppnas stora möjligheter till nationella och internationella studier av järnålderns och medeltidens samhällsbygge utifrån en plats med extrem bebyggelsekontinuitet. Informationen blir tillgänglig för den internationella forskarvärlden. Samtidigt synliggörs platsen för en intresserad allmänhet genom öppen tillgång till bildmaterialet. Uppåkra blir en viktig källa till kunskap för forskare med inriktning på pre- urbana samhällen, och hur de etablerades och transformerades till städer, i sin ekologiska, sociala och kulturella kontext. I det perspektivet kommer Uppåkra att vara av globalt intresse.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012018/12/31

Finansiering

  • Riksbankens Jubileumsfond (RJ)