Språkmelodispelet: Att lära sig svenska ordaccenter med informations- och digitalteknik

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

I svenska är principen att använda språkmelodi för att förutsäga struktur oerhört viktig, eftersom den verkar både på sats- och ordnivå, i ”ordaccenter” som finns i samtliga ord i språket. Detta projekt utvecklar en ny metod med en spelapplikation för att underlätta för andraspråkstalare att lära sig använda svenska ordaccenter samt undersöker förändringar i hjärnaktivitet vid lärandet.

Detta innovativa, tvärvetenskapliga projekt utvecklar en ny spelapplikation för underhållande och effektivt lärande av en allmängiltig men mycket svår del av svensk språkmelodi: ordaccenter. Lärande med hjälp av spelet kommer att testas i responstidsstudier. Registrering av hjärnpotentialer kommer att visa om andraspråkstalare lär sig använda samma hjärnmekanismer för att bearbeta ordaccenter som modersmålstalare. Ordaccenter består av toner på ordstammar som liknar kinesiska ordtoner. I svenska är det dock ändelsen snarare än betydelsen som avgör vilken ton stammen får. Samma stam kan därför ha olika toner med olika ändelser, t.ex. en låg ton på fisk i fisken, men en hög ton i fiskar. Modersmålstalare använder tonen på stammen för att omedvetet förutsäga hur ordet ska sluta. På så vis underlättas snabb och effektiv språkförståelse. De flesta andraspråkstalare behärskar inte denna viktiga princip i svensk språkbearbetning, vilket kan leda till kommunikationssvårigheter och missförstånd. Projektet drar nytta av den förutsägande naturen hos ordaccenter för att utveckla en spelapplikation som både leder till effektivt lärande och är rolig att spela.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012019/12/31

Finansiering

  • Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond