London-Lund Corpus 2 av talad brittisk engelska (LLC 2)

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

År 1975 lanserades något för tiden enastående, närmare bestämt en maskinläsbar textdatabas, en så kallad korpus, av talad brittisk engelska, the London-Lund Corpus of Spoken British English (LLC 1). Nu är tiden mogen att samla in en ny korpus, LLC 2, på samma sätt och på samma plats så vi kan studera naturligt talspråk av idag med möjlighet att jämföra med talspråk för 50 år sedan.

År 1975 lanserades något för tiden enastående, närmare bestämt en maskinläsbar textdatabas, en så kallad korpus, av talad brittisk engelska, the London-Lund Corpus of Spoken British English (LLC 1). Detta var den första datoriserade korpus av talat språk, och den väckte stor uppmärksamhet över hela världen och resulterade i många avhandlingar, artiklar och grammatikor. Eftersom datorisering på den tiden var en helt annan sak än det är nuförtiden tog arbetet med sammanställningen av LLC 1 ett par decennier. Arbetet inleddes redan på 50-talet och fortskred ända fram till lanseringen 1975.Det leddes av professor Svartvik från Lund och professor Sir Randolph Quirk, dåvarande chefen för Survey of English Usage vid University College London.

Nu är tiden mogen att sammanställa en uppföljare till LLC 1. Syftet med detta projekt är alltså att ställa samman LLC 2. Insamlandet av data möjliggörs genom våra kontakter med University College London och den nuvarande chefen för Survey of English Usage, professor Bas Aarts.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012019/05/31

Samarbetspartner