Medialisering av terrordåd - hur förhandlas, hanteras och framställs en destination av olika aktörer

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att undersöka vilka strategier finns för att hantera hot och osäkerhet kring en plats och hur hanteras mediebilder om terror kring en plats. Det innebär att vi tittar både på vilken inverkan detta har i stadsrummet och planeringen av staden (t ex stenlejon för att förhindra trafik på gågator) och allmänhetens uppfattningar av att resa och röra sig i städer samt stadens egna strategier för att hantera detta vid t ex events och händelser.
Projektet kommer bidra till att öka kunskapen om hur medialisering av terrordåd och andra hotbilder kan hanteras i Familjen Helsingborg och närliggande kommuner
Kort titelMedialisering av terrordåd
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/01/012018/11/30

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

  • SDG 16 – Fredliga och inkluderande samhällen

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier

Fria nyckelord

  • medialisering
  • sociala medier
  • säkerhet
  • terrorism
  • destination