Mjukdelstumörens molekylärpatologi

Projektinformation

Beskrivning

Doktorandprojektet syftar till att klargöra hur genetiska och morfologiska analysmetoder kan användas för att förbättra klinisk handläggning av patienter med mjukdelstumörer. Såväl morfologisk som genetisk diagnostik av tumörvävnad har under senare år gjort stora tekniska framsteg, vilket resulterat i förbättrad diagnostik och prognosbedömning. Gruppen mjukdelstumörer är mycket heterogen och omfattar allt från helt godartade till mycket aggressiva tumörer. I vissa fall kan det vara svårt att utifrån morfologiska särdrag säkert fastställa tumörtyp, vilket kan påverka val av behandling. Särskilt krävande är de preoperativa analyser som kan utföras på cellmaterial erhållet genom nålbiopsier (finnålspunktion och mellannålspunktion). Det nu aktuella projektet avser att belysa hur diagnostiken kan förbättras för att ge mer tillförlitliga behandlingsunderlag.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/12/04 → …