The multifaceted nature of social competence during middle childhood

  • Arvidsson, Åsa (PI)
  • Bengtsson, Hans (Handledare)
  • Jungert, Tomas (Biträdande handledare)

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Social kompetens hos skolbarn, är ett longitudinellt projekt som studerar stabilitet och förändring i socialt kompetent beteende under skolåren. Vi följde 8-åringar från åk 2 till åk 4, parallellt med 10-åringar från åk 4 till åk 6. Syftet med studien är att ge ökad kunskap om hur barns individuella egenskaper och färdigheter utvecklas och interagerar, för att på så sätt förstå mer om deras sociala samspel med andra och utveckling av goda sociala relationer.
Fokus ligger på relationen mellan barnets temperament, kognitiva utveckling och sociala beteende. I synnerhet de longitudinella sambanden mellan emotionalitet och emotions reglering, empatisk omsorg, utvecklingen av perspektiv-tagande förmåga och prosocialt beteende.
StatusEj startat

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Psykologi

Fria nyckelord

  • Prosocialt beteende
  • Emotionalitet
  • Emotions reglering
  • Perspektiv tagande
  • Empatisk omsorg