Det neolitiska manifestet: samhällsformation i sydvästra Skåne under fjärde årtusendet f. Kr.

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

I mitt avhandlingsprojekt studerar jag samhällets organisation och förändring under tidig- och mellanneolitikum i sydvästra Skåne utifrån ett historiematerialistiskt perspektiv. Vad innebar den neolitiska revolutionen och hur påverkades de sociala relationerna? Vad säger oss monumentalbyggen som t.ex. megalitgravar och palissadanläggningar om samhällsstruktur och människors levnadsvillkor?
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2009/09/012023/06/30

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • arkeologi