The network for research on Sexuality, Norms and Psychology

Projekt: Nätverk

Projektinformation

Beskrivning

Nätverket för forskning om sexualitet, normer och psykologi (The network for research on Sexuality, Norms And Psychology, SNAP) startades med syfte att stärka sexualitetsforskningen vid Institutionen för Psykologi vid Lunds universitet. I förlängningen kan vår forskning och kunskap spela roll för alla personer i både personligt liv och yrkesmässig praktik.
AkronymSNAP
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2022/05/31 → …

Fria nyckelord

  • Sexuality
  • Norms
  • psychology
  • ideals
  • sexology