Projektinformation

Beskrivning

Projektet PEIRE (People-Environment-Indoor-Renovation-Energy) har som mål att säkerställa en god inomhusmiljö i bostäder utan onödig energianvändning. Vi vill bidra till en bättre förstå samspelet mellan inomhusmiljöns kvalitet, de system som reglerar värme och ventilation, byggnadens utformning och de boendes förståelse och beteende. Perioden 2016-2020 studerade vi ett bostadsområde i Lund byggt kring 1960 före och efter renovering.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/09/012022/12/31