"The People Here are Nosy" - The Swedish Diplomats physical and metaphysical mobility 1690-1750

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Avhandlingen undersöker de tidigmoderna svenska diplomaternas fysiska och metafysiska rörlighet och förflyttningar, och dessa kan läsas för att uttolka ett diplomatisk förkroppsligande. Med fysisk rörlighet menas den faktiska förflyttningen från en geografisk punkt till en annan, tillexempel genom diplomatiska resor. Med metafysisk rörlighet menas en förflyttning av socialstatus, tillexempel genom diplomatens karriärs resa. Genom att undersöka de officiella och inofficiella dokument som de tidigmoderna diplomaterna har efterlämnat sig kan man se hur diplomatin skapas, och underhålls under en period som har ansetts vara en brytpunkt inom svensk historia.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/09/012025/08/31

Nyckelord

  • Diplomati
  • tidigmodern tid
  • diplomatisk historia
  • Mobilitet
  • Materialitet