Världsarvets politik

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.

En kort beskrivning av projektets utgångspunkter och övergripande ambitioner lyder:

På grund av dess tvetydighet vad gäller att både vidhålla mänsklighetens odelbarhet och att styrka rådande hierarkier är UNESCO:s världsarv skådeplatser för omtvistade internationella politiska processer. I världsarvssammanhang mobiliseras oförenliga politiska dagordningar och såväl specifika som potentiella världsarv används strategiskt i politiska syften.

Världsarvspraktiker som arena för politik aktualiseras särskilt i konflikter mellan stater och ursprungs- eller minoritetsbefolkningar samt i väpnade etniska konflikter, vilket illustreras av hur världsarv återkommande militariseras vid etnisk rensning och i strävanden att underminera rivalers identitetsanspråk. Att disponera och administrera ett världsarv är kulturellt legitimerande, vilket bland annat innebär att ursprungsbefolkningar som effektivt kan hävda äganderätt till ett världsarv stärker anspråk på autonomi och grupprättigheter. Stater, å andra sidan, tillåts framhålla världsarv som erkännanden av att bedriva inkluderande och således modern och upplyst kulturarvspolitik, samtidigt som minoritetsgruppers rättigheter undermineras när arv blir nationella.

Projektet identifierar en rad spänningar som karakteriserar global modernitet och undersöker hur dessa förklarar världsarvspolitikens nuvarande utformning. De huvudsakliga syftena är att dels fastställa hur världsarv verkställs som en lösning på en rad globala problem, dels undersöka vad vi kan dra för lärdomar om hur globala konflikter kan motverkas.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/01/012020/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Fria nyckelord

  • Kulturarv
  • UNESCO
  • internationella relationer
  • konflikt
  • global modernitet