Den postantibiotiska eran: folkliga föreställningar om antibiotikaresistens

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Forskningsprojektet Den postantibiotiska eran: folkliga föreställningar om antibiotikaresistens undersöker vilka olika diskurser och tankefigurer allmänheten använder för att förhålla sig till komplexa och mångtydiga förhållanden mellan antibiotika, resistenta bakterier, en postantibiotisk framtid och egen eller familjemedlems hälsa. Utgångspunkten arbetet är att med intervjustudier, folklivsundersökningar (Folklivsarkivet) och analys av diskussioner i olika forum på
Internet (FlashBack och FamiljeLiv), fånga hur enskilda individer i samhället resonerar kring antibiotika och resistenta bakterier när det kommer till den egna hälsan och risken för ohälsa.
Kort titelDen postantibiotiska eran II
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/09/012018/05/31