Den försekulariserade världsbilden i Norden 1500-1800

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Utifrån tanken om att religion före sekulariseringen inte i första hand var individuell tro utan samhällets gemensamma kultur och kunskap, undersöks religion och kyrka i Lunds stift 1500-1800 med tonvikt på domkapitlets arbete, kyrkobyggnaders funktion och utveckling, biskopars tal och prästers karriär. Det har publicerats mycket i projektet men slutvolymen utkommer 2014.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum1998/01/012014/12/31