The Presence, Abundance and Extinction of the Postglacial Megafauna in Scandinavia

Projektinformation

Beskrivning

Jag vill utveckla ett sätt att artbestämma stora oxdjur. Syftet är att kunna särskilja uroxar (Bos primigenius) och visenter (Bison bonasus) med hjälp av ZooMS eller aDNA. Fynden av uroxar och visenter, tillsammans med ben från skandinaviska vildhästar, är sedan tänka att användas i populationsgenetiska analyser för att belysa olika aspekter kring de tre djurarternas lokala utdöende i tidig Holocen.
Kort titelPostglacial Megafauna
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2018/09/012022/08/31

Nyckelord

  • Megafauna, Postglacial, visent, uroxe, vildhäst, Skandinavien, utdöende, aDNA, ZooMS, populationsgenetik, osteologi