Projektinformation

Beskrivning

Theme at the Pufendorf Institute for Advanced Studies

Populärvetenskaplig beskrivning

Genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt kommer vi att utforska rollen som vetenskapliga experter i ett politiskt och socialt sammanhang med specifikt fokus på strålsäkerhetsexperter. Vi kommer att fokusera på både den diversifierade användningen och uppfattningen av strålning i vårt samhälle, och utforska relationer och samspelet mellan olika experter i en komplex kommunikationsarena
Kort titelEXPERT
AkronymEXPERT
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2020/10/012021/05/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Medicin och hälsovetenskap
  • Naturvetenskap
  • Samhällsvetenskap
  • Teknik och teknologier

Nyckelord

  • expertroll
  • tillit
  • strålningsrisker
  • post-trust