Nya stora forskningsanläggningar: Möjligheter och utmaningar vetenskapligt, nationellt och för universitet

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Stora forskningsanläggningar tycks ständigt bli större och dyrare. Ur samhällsvetenskapligt perspektiv är placeringen av ESS i Lund ett unikt tillfälle att studera hur stora forskningsanläggningar av detta slag utformas och realiseras. I detta projekt utnyttjar vi ESS för att undersöka vilka val som görs och varför i beslutsprocesserna som ligger till grund för anläggningen.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/01/012018/12/31