Rollen av IL-22 vid virus-inducerad astma exacerbationer

Projekt: Övrigt

Projektinformation

Beskrivning

Astma är en kronisk luftvägssjukdom vilken karakteriserats av en inflammation i lungorna. Luftvägsinfektioner med förkylningsvirus ger försämringsperioder, så kallade exacerbationer, vilka saknar bra behandling. En hypotes förslår ett bristande antiviralt immunförsvar som orsak till astma exacerbationer. Cytokinen IL-22 är associerat med svårare astma men har också visat att reglera allergisk luftvägsinflammation i en musmodell av astma. Dessutom verkar IL-22 vara involverad i virusförsvar, men rollen av IL-22 vid virus-inducerade astma exacerbationer är fortfarande okänd. Vår hypotes är att IL-22 är involverad i det antivirala immunförsvaret och att uttrycket av IL-22 är förändrat vid astma exacerbationer. I detta projekt kommer vi att studera gen- och proteinuttryck av IL-22 i primära bronkepitelceller från friska individer och astmatiker före och efter virusinfektion samt i vår musmodell av virus-inducerad astma exacerbationer. Vi kommer också att undersöka potentiella interferon-inducerade effekter av IL-22 och de signalvägar och mekanismer som är involverade. Dessa resultat skulle kunna bidra till en bättre förståelse av de mekanismer som är involverade i styrning av antivirala signalvägar vid astma exacerbationer och kan hjälpa till att identifiera målmolekyler för i utveckling av nya läkemedel.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2019/04/012020/03/31

Finansiering

  • Konsul Th C Berghs Stiftelse