Projektinformation

StatusEj startat

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
  • Crafoordska stiftelsen