Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2015/11/022021/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Infektionsmedicin
  • Reproduktionsmedicin och gynekologi
  • Immunologi inom det medicinska området