Mikrobiell påverkan vid atopiskt eksem och inflammatoriska hudsjukdomar – från molekylära mekanismer till terapi.

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att skapa ny förståelse för den mikrobiella påverkan på inflammatorisk hudsjukdom och att utforska mekanismer involverade i mikrobiell påverkan på huden kontra värdens försvar och inflammation. Dessutom syftar projektet till att utveckla nya strategier för att förebygga och behandla inflammatoriska hudsjukdomar.

Atopiskt eksem kännetecknas av kronisk inflammation, dysfunktion av hudbarriären och defekter i medfödd immunitet, vilket resulterar i kutan kolonisering av mikrobiella patogener som kommer att upprätthålla det inflammatoriska svaret. Flera pro-inflammatoriska cytokiner och andra molekyler är kandidater för upptäckt av nya markörer för sjukdomens svårighetsgrad vid atopiskt eksem.

Mikrobiella patogener och deras produkter spelar en inflytelserik roll och är potentiella triggers för upprätthållandet av de inflammatoriska processerna vid hudsjukdomar som atopiskt eksem. Specifikt kan projektet leda till ny förståelse för rollen av Staphylococcus aureus och andra hudassocierade mikrobiella patogener i patogenesen av atopiskt eksem. Kunskap om interaktioner mellan komponenter i värdförsvaret och mikrobiella patogener kan potentiellt underlätta utvecklingen av strategier för att kontrollera den mikrobiella påverkan vid hudinfektion och inflammation.

Referenser:
1. A. Sonesson et al. Thymic stromal lymphopoietin exerts antimicrobial activities. Exp Dermatol. 2011 Dec;20(12):1004-10.

2. A. Sonesson et al. Sensitization to skin-associated microorganisms in adult patients with atopic dermatitis is of importance for disease severity. Acta Derm Venereol 2013 May;93(3):340-5.

3. C. Ling Jinnestål et al. Skin barrier impairment correlates with cutaneous Staphylococcus aureus colonization and sensitization to skin-associated microbial antigens in adult patients with atopic dermatitis. Int J Dermatol. 2014 Jan; 53(1):27-33.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2017/01/01 → …

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Dermatologi och venereologi