Migrationsrättens roller i fråga om våld vid anhörigmigration

  • Kerker, Lisa (Forskarstuderande)
  • Mattsson, Titti (Handledare)
  • Thorburn Stern, Rebecca (Handledare)

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

Avhandlingsprojektet i offentlig rätt handlar om vilka roller den svenska migrationsrätten spelar och kan spela ifråga om skydd från våld i en nära relation vid anhörigmigration. Projektets övergripande syfte är att belysa rättsläget ifråga om i vilken utsträckning svensk migrationsrätt tillhandahåller skydd från våld i nära relationer i kontexten anhörigmigration till Sverige och att analysera olika roller som migrationsrätten spelar och skulle kunna spela rörande sådant skydd.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/09/022023/03/17

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik