The Siljan Lake district - Quaternary geology from deglaciation into present time

Projekt: Forskning

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

Siljansområdet, med en dramatisk geologi från ett forntida meteoritnedslag hyser också en spektakulär glacialgeologi med drumlinfält, moränryggsformationer och vidsträckta glacifluviala sedimentavsättningar av olika typ. Till detta kommer en komplex historia av hur Östersjöbassängen i sitt Ancylussjöstadium trängde in i områdets sjöbassänger – Siljan och Orsasjön – och utformade den högsta kustlinje som här ligger mellan 205 till 220 meter över havet. Men all denna information är tagen från det geologiska arkiv som ligger på ’torra land’ och mycket av de senare studierna går tillbaka till första delen av 1900-talet. Så vad döljer sig i sjöbassängerna? Och är karteringen och tolkningen av landformsområdena ovan sjöbassängerna korrekt? Det senare arbetar vi redan med genom utnyttjande av de digitala terrängmodeller som vi skapar genom så kallad LiDAR-teknik. Det förra vill vi tränga in i genom ett sjöborrningsprogram, dels i sjöbassänger från högsta kustlinjen och ner till nivån för Siljanbassängen, dels genom borrning i de sedimentarkiv som döljer sig i nuvarande Orsasjön. Genom nyligen utförd kartering med multibeam-teknik har vi fått en god inblick i en spektakulär bottenmorfologi , och seismiska undersökningar visar på hur sjösedimenten är fördelade i bassängen. Genom undersökning och datering av sedimentkärnor i detta borrningsprogram avser vi att rekonstruera hur Siljanområdets sjöbassänger har utvecklats från deglaciationen genom landhöjning, isolering från baltiska sänkans vatten, och hur sjöutvecklingen fortskridit - möjligen med perioder av dramatiska sjösänkningar – fram till nutid. Vi får genom detta också insikt i den paleoekologiska och klimatologiska utvecklingen inom ett centralt område av Sverige.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2018/08/012023/12/31