Socialförsäkringarna inför utmaningen från gig ekonomin - socialförsäkringsskydd för plattformsarbete och andra i nya arbetsformer

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

I projektet kommer det socialförsäkringsrättsliga regelverket inklusive arbetslöshetsförsäkringen, att analyseras med hjälp av rättsvetenskaplig metod (rättsdogmatisk och komparativ metod) med fokus på nya arbetsformer i den digitaliserade ekonomin Projektets syfte omfattar klassificering av plattformsarbetare, egenanställda m fl i det binära rättsliga systemet såsom arbetstagare eller egenföretagare. Därefter analyseras konsekvenserna i fråga om tillträde till och beräkning av socialförsäkringsrättsliga förmåner för de nya grupperna på arbetsmarknaden. Analysen omfattar hur Sverige uppfylla EU rättens rekommendation om tillgång till likvärdiga socialförsäkringsskydd oavsett arbetsform. De svenska reglerna kompareras med andra länder i internationella projekt på EU-nivå, för ökad kunskap om hur dessa hanterar plattformsarbetare och andra i nya arbetsformer.
Projektets mål är att utifrån forskningsresultaten föra rättspolitiska resonemang om den svenska rättens och EU-rättens framtida utveckling och anpassning till dessa nya grupper.
Nya rättsliga problem har uppstått för dem som arbetar i de digitaliserade arbetsformerna. De riskerar att falla utanför socialförsäkringssystemet eftersom det är konstruerat för traditionella arbetstagare och genuina egenföretagare. Då någon rättslig forskning inte gjorts på området fyller projektet en kunskapslucka. Projektet finansieras av IFAU – Institutet för Arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/01/012022/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Gig ekonomi
  • Socialförsäkringsrätt