Socialförsäkringarna inför utmaningen från gig ekonomin - socialförsäkringsskydd för plattformsarbete och andra i nya arbetsformer - med särskild inriktning på sjukpenning, föräldrapenning och arbetsskadeersättning

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Projektets syfte är att rättsvetenskapligt undersöka hur de socialförsäkringsrättsliga reglerna är anpassade för plattformsarbetare i den digitaliserade (gig) ekonomin och andra nya organisationsformer för arbetets utförande, exempelvis egenanställningsföretag. De ”nya” arbetena karaktäriseras av korta, tillfälliga arbetsuppgifter som utförs åt många olika uppdragsgivare och ibland fördelas de mellan arbetsutförarna genom en digital plattform eller app. Det kan vara mycket svårt att avgöra huruvida arbetet utförs av en egenföretagare eller en arbetstagare och vem som i så fall är arbetsgivare - plattformen eller de många tillfälliga uppdragsgivarna. Det har blivit uppenbart att arbetsrätten och kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter inte kommer lösa dessa gruppers ekonomiska utsatthet och de kallas ibland ”de nya daglönarna”. Socialförsäkringssystemet är svårt att tillämpa på dessa nya arbetsformer vilket leder till tillämpningsproblem och svårighet att förutse tillträde till försäkringarna och beräkning av ersättning.
I projektet kommer det socialförsäkringsrättsliga regelverket att analyseras med hjälp av rättsvetenskaplig metod med fokus på de nya arbetsformerna i gig ekonomin. Projektet omfattar klassificering av arbetstagare och egenföretagare i det binära systemet, deras tillträde till försäkringarna och beräkning av ersättning. De svenska reglerna kommer att analyseras och jämföras med EU-rättens rekommendation om tillgång till socialförsäkringsskydd oavsett arbetsform. Studien ligger till grund för rättspolitiska resonemang om rättens framtida utveckling. Då någon rättslig forskning inte gjorts på området fyller projektet en kunskapslucka och är mycket angeläget.
Projektet finansieras av Försäkringskassan.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2021/01/012023/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Fria nyckelord

  • Gig ekonomi
  • Socilaförsärkring