Silvrets sociala vikt i vikingatidens Skandinavien

Projektinformation

Beskrivning

Projektet studerar det vikingatida silvrets samhällsideologiska funktion och betydelse, med särskilt fokus på dess koppling till sedvanerätten och blodsfejden som social institution beskriven i de isländska familjesagorna.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2014/01/012020/01/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Arkeologi