The supported Osteoarthritis Self-Management Programme in primary health care

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

In this project we study outcomes and implementation of a patient education program for patients with osteoarthritis. We also hold special attention on the instrument PEI- patient enable instrument.

Populärvetenskaplig beskrivning

Förmåga att själv delta i processer som rör den egna hälsan är viktigt för att behandling av sjukdomar ska vara lyckosam. Ett sätt att stödja eget deltagande är patientskolor och ett sätt att mäta det är genom "The Patient Enablement Instrument" (PEI). Med fokus på personer med artros är det övergripande syftet med detta projekt att studera kvalitén på artrosskola i primärvården ur olika perspektiv genom att använda PEI.
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2016/01/012022/12/31

Samarbetspartner