The Swedish corporate governance code as a micro-verse of the governanc system

Projektinformation

Beskrivning

Inom projektet studeras hur koden efterföljs, vilka avvikelser som finns, av vem och varför. Ambitionen är att skapa en deskriptiv teori av svenskt företags- och ägarbeteende.

Populärvetenskaplig beskrivning

Varför vissa företag följer de regler som finns i bolagskoden medan andra inte gör det är huvudfrågan i detta projekt. Vi kommer att studera hur efterlydnaden av kodens regler utvecklats övertiden, hur avvikelser förklarat och vem som följer/inte följer reglerna.
Kort titelKoduppföljning
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2017/11/302020/12/31