Svenska Pompejiprojektet - Pompejansk livsform

Projektinformation

Beskrivning

Projektet skapades år 2000 vid Svenska Institutet i Rom, som fortfarande står som en huvudman. År 2002 flyttades ledningen till Stockholms och 2010 till Lunds universitet. Det har fått omfattande stöd från de flesta av de större stiftelser som intresserar sig för humanistisk forskning, i kronologisk ordning: Torsten och Ingrid Gihls stiftelse (Vitterhetsakedemien), Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Riksbankens jubileumsfond, kulturvetenskapliga donationen, De söderbergska stiftelserna, Vetenskapsrådet, Marcus och Amalia Wallenbergs stiftelse, Fondazione Famiglia Rausing, Enboms

Populärvetenskaplig beskrivning

Projektets fältarbete syftar till att upprätta en vetenskaplig dokumentation över ett pompejanskt kvarter, insula V 1, frilagt under 1800-talet. Målet är att bevara, och att utvinna kunskap om antik livsföring. Projektet omfattar också en studie av hur Pompeji fungerat som inspirationskälla i efterantik tid upp till idag i Sverige liksom i en vidare europeisk kontext.

Det Svenska Pompejiprojektet är ett stort, långsiktigt arkeologiskt åtagande, startat år 2000 från Svenska Institutet i Rom under Leander Touatis tid som föreståndare för den institutionen. Studieobjektet är ett antikt kvarter, frilagt på 1870-talet, innefattande tre stora rikemanshus, tre mindre bostäder och sjutton lokaler avsedda för olika former av ekonomisk aktivitet: verkstäder, butiker, barer samt ett värdshus. Området är stort. Det omfattar bortåt 3000 m2, eller, i runt tal, 170 rum av olika storlek. Ambitionen är att ge lika forskningsrum åt alla kvarterets enheter, små som stora, odekorerade som dekorerade. Speciell vikt läggs vid studie av enheternas inbördes förbindelse eller samspel; att öppna arkitekturdokumentationen för studie av sociala relationer och dagligt liv över tid – när Pompeji begravdes av vulkanutbrottet år 79 var kvarteret redan 200 år gammalt. Arbetet består också i utprovning av olika dokumentationsmetoder för att genom ny teknik: digitalt foto, 3D scanning, georeferenssystem osv, bidra till den bevarande genom minutiös dokumentation och virtuell visualisering. Projektets forskningsplattform on line, www.pompejiprojektet.se/insula.php , är ett ovärderligt medel för att åstadkomma utvärdering och samordning inom projektet, samt sprida resultat och inbjuda till diskussion med det vidare forskningssamhället. Sedan 2016 har forskningsplattformens dokumentation i 2D och 3D tillåtit att tolkningsarbetes kunnat föras på avstånd (remote) vid hemuniversitetet.
Från start har projektet också haft ambitionen att föra fram detta antika arvs förmåga att fascinera modern publik. Sedan upptäckten på 1700-talet har pompejanskt inflytande given plats i konstnärligt skapande och designhistoria.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2000/01/01 → …