Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen

  • HÖJEBERG, PER (PI)

Projektinformation

Populärvetenskaplig beskrivning

I avhandlingen undersöks hur den svenska lärarkåren förhöll sig till nazismen och sovjetkommunismen åren 1933-1945. Vilka argumentationsstrategier fanns och hur skiljde sig dessa åt vad gäller reaktionerna på nazism respektive kommunism? Hur påverkades läraridentiteten av dessa mötet? Vilka skillnader fanns mellan folkskolans och läroverkens lärare, mellan manliga och kvinnliga lärare?
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2013/09/012015/12/31