Ingen ny tid för avgång: Förändrade politiska och personliga berättelser om flygresande, klimat och det goda livet i Sverige

Projektinformation

StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2019/01/012022/12/31

Finansiering

  • FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Klimatforskning

Nyckelord

  • Flyg
  • klimatförändringar
  • Hållbart resande