The Transformative Imagination: Emerging media och hållbarhetsomvandlingarna

Projekt: Forskning

Projektinformation

Beskrivning

Den digitala revolutionen har inlett djupa förändringar i hur samhällen kommunicerar, engagerar sig i samhällen, uppfattar världen och föreställer oss vår gemensamma framtid. De
digitaliseringsdynamiken har en djup inverkan på alla de 17 SDG: erna i Agenda 2030, till den punkten att debatten om implementering av SDG: er inte längre kan genomföras utan en tillräcklig förståelse för de potentiella fördelarna och riskerna med digitaliseringen för hela 2030-agendan. . Trots den betydelsefulla roll som digitala kulturer har för att uppnå Agenda 2030 har det varit relativt forskning om fördelar och risker. Denna forskning tar upp denna oro genom att fokusera på en deluppsättning av digitala kulturer, nämligen fältet "framväxande medier".

Innovativa medieformer som dyker upp i skärningspunkten mellan konst, vetenskap och teknik (t.ex. uppslukande plattformar, konstgjord intelligens, 'tingenes internet' osv.), Utvider radikalt möjligheterna för hur samhällen berättar historier och engagerar sig i världen och därmed omformar den mänskliga kommunikations- och inlärningsarkitekturen. Framgångsrika användningar av tillväxtmedier som interaktiva verktyg och fördjupande plattformar har rapporterats inom utbildning, hälsa och medicin, och nyligen som ett lärande verktyg i internationella klimatförhandlingar. Oro har också lyfts fram för rollen, särskilt sociala medier, för social fragmentering som väcker en mängd etiska och politiska problem.

I denna forskning kommer jag att göra en omfattande analys av utmaningar, möjligheter, risker och fördelar med framväxande medier för att stödja transformationer för att förverkliga Agenda 2030. Jag bygger på nyckelinsikter från ett tidigare Formas-finansierat projekt Arts4SDGs, som identifierade området för "tillväxtmedia" som ett särskilt kraftfullt utrymme för att stödja transformativa förändringar.

Motiveringen är att när sammankopplade risker och globala utmaningar ökar, kallas mänskligheten att föreställa sig de mest grundläggande antaganden, övertygelser och värderingar. Emerging media är en särskilt kraftfull plattform för sådan utforskning eftersom de ger unika historiaupplevelser; Genom att utnyttja teknikens kraft kan medieproducenter nu ta publiken in i parallella miljöer med mänsklig skala och flytta förstahandsperspektiv från planetariska till mikroskopiska; tillhandahålla telekopplade utrymmen med verklig mänsklig anslutning.

För första gången i historien är mänskligheten utrustad med verktygen och sociala mediekulturer för att tillsammans föreställa oss vår framtid på global skala. Kan interaktiva verktyg och fördjupande plattformar användas för att skapa en bred och inkluderande process för att föreställa oss och definiera vår gemensamma framtid?

Med hjälp av blandade metoder och i samarbete med pionjärer och ledande aktörer på området kommer jag att:
• Förhöra alla befintliga ”framväxande medier” -projekt relaterade till Agenda 2030 när det gäller deras inverkan på skaparna och publiken.
• Samarbetsvilligt kommer jag att kartlägga befintliga utsädesbäddar som underlättar samspelet mellan hållbarhetsvetenskap, digital kreativ praxis och policy för att kritiskt bedöma och utveckla riktlinjer för hur hållbarhetsutmaningar bättre kan inkluderas i framtida projekt;
• Kritiskt analysera hur tillväxtmedier formar en transformativ fantasi om hållbarhetsframtiden; särskild uppmärksamhet kommer att ägnas åt historiskt marginaliserade grupper och hur de går in i framväxta medias rymd. Detta inkluderar afroteknologi, dekoloniala perspektiv, inhemsk futurism.

Sammantaget kommer insikter från denna forskning att användas för att se över teorier om transformationer ur digitala kulturs perspektiv. När vi bevittnar enastående kollektiva insatser för att innehålla en global pandemi ger digitala kulturer ett utrymme för anslutning, förståelse och lösningar. I den post-pandemiska världen är det avgörande att undersöka hur man utnyttjar digitala kulturer för hållbarhetsomvandlingar; hur de kan stödja utredningen av djupa frågor om vad det innebär att leva mitt i planetens ekologiska omvälvning och hur man kan ge gemenskaper att systemiskt omvandla social-ekologiska system för en framgångsrik framtid inom de sociala och planetära gränserna.
StatusPågående
Gällande start-/slutdatum2021/01/012023/12/31

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Tvärvetenskapliga studier
  • Scenkonst
  • Bildkonst
  • Annan teknik