The use of Genomics and Proteomics for the Detection and Prevention of Cardiometabolic Disease

Projekt: Avhandling

Projektinformation

Beskrivning

BACKGROUND
Diabetes increases the risk of heart failure and cardiovascular disease (CVD) independent of other traditional risk factors and ischemia. Although, it is clear that patients with diabetes are at increased risk of CVD and heart failure, the causal mechanisms remain elusive and their identification posts a great challenge in order to provide new targets for treatment.


AIMS:
By taking advantage of some of the largest and best cardio-metabolically mapped population
cohorts in the world the applicant aims to reduce the incidence of diabetes and cardiovascular disease (CVD) complications by:

1) improving diabetes and CVD risk prediction
and
2)identifying mechanisms causally related to
diabetes and CVD in order to provide novel
targets for drug discovery and targeted life
style intervention.


WORKPLAN
Study populations:
MPP-RES(n=18,240) project 4
MPP-RES UCG(n=1,792) project 1-4
VARA UCG(n=1,053) project 1,4
MDC(n=6,103) project 3,4

1. Identify novel biochemical pathways in diabetes and CVD by comparing the plasma
proteome in subjects with and without incident disease.

2. Through a genome wide association study (GWAS):

a) identify novel rare gene variants with significant association with the proteins in project 1.

b) identify novel rare gene variants with phenotypic significant impact on incident diabetes and CVD

c) create genetic scores based on the findings in project 2b, and test whether such scores
provide significant clinical information on top of traditional risk factors.

3. Integration of genomics and proteomics to find pathways causally associated with disease.

a) Test whether the findings from project 2a are also associated with diabetes and CVD to
prove causally associated pathways of disease.

b) Test whether the findings from project 2b and 2c are related to specific protein patterns
(project 1) in patients with diabetes and CVD to prove causally associated pathways of
disease.

4. To examine if 43 single-nucleotide polymorphisms (SNPs) associated with diabetes are associated with early signs of heart disease as well as their association with incident CVD, HF and mortality.


IMPORTANCE
The pandemic of cardiometabolic disease is perhaps the greatest challenge our healthcare system faces and constantly improving our prediction, prevention and basic understanding are key for us to be successful.

Populärvetenskaplig beskrivning

BAKGRUND
Diabetes och hjärtkärlsjukdom ökar dramatiskt i förekomst och utgör inte bara ett stort lidande för patienten utan är även en av de största utmaningarna ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.
Det epidemiologiska sambandet är mycket starkt mellan diabetes och hjärtkärlsjukdom men de nuvarande förklaringsmodellerna bakom sambandet är otillräckliga.

MÅLSÄTTNING
1) att identifiera nya biologiska mekanismer med orsakssamband till diabetesrelaterad hjärtkärlsjukdom vilka kan utgöra nya behandlingsmål för läkemedel

2) att hitta bättre modeller för riskvärdering, och därmed möjlighet till förebyggande insatser, i befolkningen.

ARBETSPLAN
Forskningen baseras på Malmö Kost Cancer studien(n=3,734), Malmö Förebyggande Medicin studien(n=18,240) och VARA studien(n=1053).
Genom att studera den genetiska profilen, proteiner relaterade till olika aspekter av diabetes och hjärtkärlsjukdom samt hjärtultraljudsutseendet hos dessa individer tillsammans med klinisk uppföljningsdata avseende hjärtkärlsjukdom och dödlighet hoppas vi kunna identifiera nya sjukdomsmekanismer och skapa bättre verktyg för att förutse och behandla sjukdom.

BETYDELSE
Studierna som ingår i projektet tillhör de största och bäst kartlagda i världen vilket tillsammans med en omfattande och innovativ forskningmodell ger oss goda möjligheter att skapa bättre verktyg dels för att identifiera de individer med högst risk och som har störst nytta av tidigt insatt behandling och ändrade livsstilsvanor och dels för att upptäcka nya sjukdomsmekanismer med ökad förståelse och potentiellt nya behandlingar
StatusSlutfört
Gällande start-/slutdatum2015/02/022020/02/02

Finansiering

 • Maggie Stephens stiftelse
 • Hulda och E Conrad Mossfelts Stiftelse

FN:s Globala mål

År 2015 godkände FN:s medlemsstater 17 Globala mål för en hållbar utveckling, utrota fattigdomen, skydda planeten och garantera välstånd för alla. Projektet relaterar till följande Globala mål:

 • SDG 3 – God hälsa och välbefinnande

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Kardiologi
 • Endokrinologi och diabetes

Fria nyckelord

 • Cardiovascular disease
 • Diabetes
 • Genetics
 • Proteomics
 • Metabolomics
 • Mendelian randomization
 • Drug targeting